สินค้าราคาพิเศษ

List

Coil Size

 Picture

ACX-V2-4R

3/8", 36ST X 90" X 4R, 13FPI
 คอยล์ MINT 22 STD-U

3/8", 4STX23

1/8"X5R, 5FPI 

 
คอยล์เปลือย 1/2", 6ST X 1200mm. X 4R, FP=7   
MINT ธรรมดา 

3/8", 4ST X 34

5/8" X 5R, 5FPI

 
 MINT33

ธรรมดา

3/8", 4ST X 34

5/8" X 5R, 5FPI

 

COIL
CONDENSER

 3/8", 36ST X 2100mm. X  
 MODEL

CONDENSER

 3/8", 32ST X 1600mm. X 4R,

10FPI

 
 Condensing

Unit

(ไม่ประกอบมอเตอร์ )

มีตะแกรงครอบปิด
แพ็คลังไม้

3/8", 28ST X 1100mm. X 6R,
10FPI

 
คอยล์เปลือย 3/8", 9ST X 7" X 8R, 4.2FPI (LH)   
 Unit

Condenser

1/2", 9ST X 700mm. X
6(4/2)R, FP=8.4/4.2

 
 คอยล์เปลือย  3/8", 12ST x43.5" x 10R,6FPI 1 EA  
 คอยล์เปลือย

3/8", 26ST x 790mm x 3R,
16FPI

 
 คอยล์เปลือย

1/2", 14ST X 1500 mm.X 4R, FP=7 mm.

 
 คอยล์เปลือย 5/8", 11ST X 728 mm.X 2R, 3.2FPI   
 คอยล์เปลือย 3/8", 12ST X 30" X 4R, 10 FPI   

ดาวน์โหลดข้อมูล 08_2021

ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดงานมอเตอร์

Additional information