วิศวกรออกแบบ

วิศวกรออกแบบ

 

รายละเอียดงาน :
ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาและพัฒนารูปแบบระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม ตามความต้องการของตลาด และของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0-5ปี ด้านการออกแบบเครื่องทำความเย็น
-มีความสามารถด้านการสร้างโมเดล3มิติ ขั้นพื้นฐาน
-มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมในการออกแบบ เช่น Autocad ,Solidworkฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office
มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องมือวัดวิศวกรรม
มีความรู้ความสามารถเรื่องวัตถุดิบในการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีทัศคติที่ดีในการทำงานและต่อเพื่อนร่วมงาน

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
8/8 หมู่ที่ 4 ตำบล บางหญ้าแพรก
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000


 โทร. 034410338

Website : http://www.ku-ler.com

Additional information